Scroll Top

Verbod op straatverkoop, bedreiging of kansen voor promotiebedrijven?

Vrijdag 22 september 2017 vermeld het AD dat er in Rotterdam een verbod komt op straatverkoop.

Wordt dit als irritant bevonden door retailers? Wat betekent dit voor promotiebureaus en activaties in winkelgebieden? Of zijn de activaties van promotiebedrijven juist van toegevoegde waarde voor de winkelgebieden in Nederland? En hoe gaan de grote direct-sales bedrijven hiermee om? Gaan dit soort bedrijven zich toespitsen op het buitenland of krijgen ze er een discipline bij?

Waar wij in elk geval vanuit kunnen gaan is dat wanneer er een gemeente komt met een verbod op straatverkoop er vele andere gemeentes zullen volgen.
De retailer vraagt steeds meer om te focussen op beleving. Geen platte sampling acties maar spraakmakende beleving acties. Wij spreken uit ervaring, we laten het woord beleving ook regelmatig vallen. Helaas zie je nog steeds maar al te vaak platte sampling of traffic genererende acties in het straatbeeld. Zit de consument hier dan wel op te wachten? Of krijgen onze belevingsmerkambassadeurs op den duur ook een verbod?

Welk doel hebben wij voor ogen? Maak onderscheid in de winkelstraten en betrek de mogelijke retailers bij de acties. Projectmanagers dienen winkelgebieden te bekijken, in gesprek te gaan met retailers/vastgoedeigenaren en de toegevoegde waarde van promotiebureaus onder de aandacht te brengen. Vervolgens zullen we de opdrachtgever moeten uitleggen waarom het zo belangrijk is voor de alle omliggende partijen om juist geen irritatie factor maar een toegevoegde waarde te kunnen bieden. Don’t Hesitate… Activate!

Klik hier voor het originele artikel over straatverkoop.

Related Posts