Scroll Top
Privacyverklaring

INTRODUCTIE

Dutch Moving Media (“Onderneming”, “wij”, “onze”, of “ons”), een in Nederland geregistreerde onderneming met vestigingsadres Oude Amersfoortseweg 195, 1212 AC Hilversum staat ervoor integer en zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die wij verzamelen van personen (“gebruikers”) die toegang hebben tot of gebruik maken van de website www.dutchmovingmedia.nl (de “website”). Wij nemen onze verplichtingen op grond van de toepasselijke privacywetgeving serieus, waaronder die op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) en de Data Protection Act 2018. Deze Privacyverklaring geeft u informatie over hoe wij persoonsgegevens zullen gebruiken.

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van de Persoonsgegevens van gebruikers (hieronder gedetailleerd) die worden verzameld via onze website, bijvoorbeeld wanneer gebruikers onze website bezoeken, zich inschrijven voor of solliciteren naar een functie of vragen stellen via het “contact” formulier, of zoals anderszins beschreven in deze Privacyverklaring.

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

In deze Privacyverklaring wordt onder “Persoonsgegevens” verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verwerken de volgende soorten Persoonsgegevens:

Wij bieden een “Contact” formulier waar u gevraagd wordt naar:

 • Naam
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Vrij tekst veld

Bezoekers van de site die zich willen inschrijven en/of willen solliciteren kunnen gebruik maken van de vacature pagina, op deze pagina vragen wij naar:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Woonplaats;
 • Mobiel telefoonnummer;
 • E-mail;
 • CV upload (optioneel);
 • Motivatie upload (optioneel);
 • Opmerkingen (optioneel).

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op zowel “actieve” als “passieve” wijze.

 • Actief: De website verzamelt actief Persoonsgegevens van gebruikers door specifieke vragen te stellen en gebruikers de mogelijkheid te bieden rechtstreeks met ons te communiceren, bijvoorbeeld via het Contactformulier.
 • Passief: Wij verzamelen passief (d.w.z. zonder dat de gebruiker de informatie actief verstrekt) Persoonsgegevens over een gebruiker wanneer de gebruiker toegang heeft tot en navigeert door de website met behulp van verschillende technologieën en middelen, zoals het verzamelen van navigatiegegevens en cookies. Ons cookiebeleid wordt hieronder uiteengezet.

Wij verwerken uw Persoonsgegevens op verschillende rechtsgrondslagen, zoals hieronder vermeld:

 • Ons Legitiem belang – als u onze website bezoekt, bent u hoogstwaarschijnlijk een medewerker, een Zelfstandige of een werknemer of vertegenwoordiger van een partner, of een klant (of potentieel een van deze) van ons bedrijf.
 • In dat kader, verwerken wij uw persoonsgegevens:
 • Om eenvoudige communicatie tussen u (de bezoeker van de website) en Dutch Moving Media mogelijk te maken;
 • Om de registratie en inschrijving van een toekomstige medewerker of zelfstandigen te vergemakkelijken;
 • Om ervoor te zorgen dat zelfstandigen betaald worden voor opdrachten die zij voor het bedrijf uitvoeren;
 • Voor de beveiliging en veiligheid van de website, onze technologie verbonden met de website en de gebruikers van de website;
 • Om fraude op te sporen en te voorkomen;
 • Om de rechten of het eigendom van anderen, of onze eigen rechten en belangen te beschermen en te verdedigen;
 • Om de website te beheren en te administreren, inclusief het analyseren van webverkeer en het gebruik van oplossingen voor webanalyse; en
 • Voor gebruik in marketing van onze diensten aan u, uw werkgever of gelieerde bedrijven.
 • Onze wettelijke verplichtingen – het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verwerken om te voldoen aan relevante wetten, regelgevende vereisten en om te reageren op wettige verzoeken, gerechtelijke bevelen en juridische processen.
 • Uw voorafgaande toestemming – Wanneer wij daartoe verplicht zijn door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, voor het plaatsen van cookies op uw apparaat (behoudens bepaalde uitzonderingen) of het verzenden van marketingcommunicatie naar u. zoals vereist door de wet, verstrekken wij u hieronder bepaalde details over ons gebruik van cookies en marketingcommunicatie.

COOKIES EN WEB ANALYSES GEBRUIKT OP DEZE WEBSITE

De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw internetbrowser worden gedownload en opgeslagen op het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website (bijv. uw desktopcomputer, laptop, tablet of smartphone). Afhankelijk van hun doel slaan cookies specifieke gebruiker gerelateerde informatie op, zoals uw gebruikersvoorkeuren, authenticatie-informatie, beveiligingsparameters, gegevens over de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de website, en statistische informatie over uw gebruik van de website. Indien nodig tijdens uw bezoek aan de website of wanneer u de website opnieuw bezoekt, zendt uw internetbrowser de cookies met de daarin opgeslagen informatie terug naar de servers waar ze oorspronkelijk vandaan zijn gehaald. De analyse en verwerking van deze informatie stelt ons in staat de functionaliteit van de website te garanderen, uw online-ervaring te verbeteren en de structuur en de inhoud van de website te optimaliseren.

De cookies die wij gebruiken kunnen als volgt worden gecategoriseerd:

Strikt noodzakelijke cookies – Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website of van bepaalde onderdelen ervan. Ze dienen ofwel uitsluitend om netwerktransmissies uit te voeren, ofwel zijn ze strikt noodzakelijk om ons in staat te stellen een door u uitdrukkelijk gevraagde online dienst te verlenen.

Analytische/Prestatiecookies – Deze cookies stellen ons in staat webanalyses of andere vormen van bezoekersmeting uit te voeren, zoals het herkennen en tellen van het aantal bezoekers en zien hoe bezoekers zich op de website bewegen. Dit helpt ons om de werking van de website te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.

Functionele cookies – Deze cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar de website. Hierdoor kunnen wij onze inhoud voor u personaliseren, u bij naam begroeten en uw voorkeuren onthouden (bijvoorbeeld uw taalkeuze of regio). Het verlies van de informatie in deze cookies kan onze diensten minder functioneel maken, maar zal de website niet verhinderen te werken.

Op deze website worden de volgende webanalyses gebruikt:

Cookie Naam Wie plaatst de Cookie Cookie Categorie Houdbaarheid Cookie Doel
_gat_gtag_xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Google Analytics Targeting/Advertising A few seconds Evaluating your use of the Site, compiling reports on website activity for us and providing other services relating to website activity and Internet usage to us.
_fbp Facebook Targetin/Advertising 3 months Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.
CONSENT Youtube.com Targeting/Advertising 17 years YouTube is a Google owned platform for hosing and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, whick is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites.
VISITOR_INFO1_LIVE Youtube.com Targeting/Advertising 6 months This cookie is used as a unique identifier to track viewing of videos
YSC Youtube.com Targeting/Advertising Session YouTube is a Google owned platform for hosing and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites.
  Facebook Targeting/Advertising Session This domain is owned by Facebook, which is the world’s largest social networking service. As a third party host provider, it mostly collects data on the interests of users via widgets such as the “Like” button found on many websites. This is used to serve targeted advertising to its users when logged into its services. In 2014 it also started serving up behaviourally targeted advertising on other websites, similar to most dedicated online marketing companies.
PHPSESSID Working-rebelz.yelowcard.nl Targeting/Advertising Session PHP session cookie associated with embedded content from this domain.

Je kunt de reikwijdte en de mate waarin wij cookies gebruiken beïnvloeden wanneer je onze website bezoekt door te klikken op de knop Cookies accepteren of weigeren bij binnenkomst op de site. Je kunt ook voorkomen dat cookies op je apparaat worden opgeslagen door de desbetreffende instellingen van je internetbrowser aan te passen. Wees je er echter van bewust dat dit bepaalde functies van onze website onbruikbaar of moeilijker te gebruiken kan maken. Afhankelijk van de internetbrowser die je gebruikt, kun je cookies van derden ook specifiek weigeren. Houd er in dit verband rekening mee dat derden nog steeds toegang kunnen hebben tot je persoonsgegevens voor zover dergelijke informatie wordt vastgelegd door cookies van derden.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze website kan links bevatten naar andere interessante websites. Zodra je deze links gebruikt om onze site te verlaten, dien je er echter rekening mee te houden dat wij geen enkele controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bescherming en privacy van informatie die u verstrekt tijdens je bezoek aan dergelijke sites en vallen dergelijke sites niet onder deze Privacyverklaring. Je dient voorzichtig te zijn en de Privacyverklaring te raadplegen die van toepassing is op de website in kwestie.

ONTVANGERS VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Voor de volgende doeleinden kunnen wij je Persoonsgegevens bekendmaken aan de volgende derde partijen, zoals vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving:

Who Is your Personal Data Disclosed to? What Is the Purpose Underlying the Disclosure
Organisaties verbonden met Dutch Moving Media, inclusief haar moedermaatschappij Advantage Smollan In verband met het beheer en de leiding van de onderneming
Externe leveranciers en dienstverleners, waaronder: Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Om ons te helpen bij de werking of verbetering van de website en om onze producten en diensten te verbeteren  
   

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS ONDER DE GDPR

Burgers en ingezetenen van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben op grond van de GDPR de volgende rechten:

 • het recht om geïnformeerd te worden over de details van de verwerking van hun Persoonsgegevens;
  • het recht om toegang te vragen tot of kopieën van de Persoonsgegevens die wij verwerken;
  • het recht op rectificatie van eventuele onnauwkeurigheden in hun Persoonsgegevens;
  • het recht om hun Persoonsgegevens te wissen onder voorbehoud van wettelijke en andere verplichtingen;
  • het recht om de verwerking te beperken op grond van wettelijke en andere verplichtingen;
  • het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op grond van wettelijke en andere verplichtingen;
  • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (de Autoriteit persoonsgegevens);
  • het recht op gegevensoverdraagbaarheid, behoudens redelijke beperkingen;
  • rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, gebruik dan deze LINK om het online formulier in te vullen. Het kan zijn dat wij u om nadere informatie moeten vragen om uw identiteit te verifiëren voordat wij op een verzoek kunnen reageren.

UW VERSTREKKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS AAN ONS

Uw gebruik van onze websites en uw verstrekking van Persoonsgegevens aan ons in het kader van dit proces gebeurt op louter vrijwillige basis van uw kant. U kunt naar eigen goeddunken op elk moment het gebruik van de website stopzetten of, indien van toepassing, zich afmelden voor bepaalde gegevensverwerkingsactiviteiten terwijl u zich op de website bevindt, zoals beschreven in deze privacy verklaring. Een uitzondering geldt indien en voor zover u op of via de website een Contract met ons wilt aangaan of uitvoeren. In dat geval is het verstrekken van uw desbetreffende Persoonsgegevens aan ons noodzakelijk om het contract met u te kunnen sluiten of om contractuele diensten aan u te kunnen verlenen.

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN

Wij zetten ons in om de veiligheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen. Wij nemen passende, commercieel redelijke technische, fysieke en organisatorische maatregelen om ongeoorloofde of onwettige verwerking van uw persoonsgegevens of onopzettelijk verlies of vernietiging van uw Persoonsgegevens te voorkomen.

WIJZIGINGEN

Dutch Moving Media behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd aan te passen. In dat geval zullen wij de herziene verklaring op de website plaatsen. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van de wijze waarop wij de Persoonsgegevens van gebruikers beschermen en van de cookies die op de website worden gebruikt. Wij kunnen, waar nodig, gebruikers op de hoogte stellen van gewijzigde versies van deze verklaring die wezenlijke gevolgen kunnen hebben voor de manier waarop wij Persoonsgegevens van gebruikers gebruiken, bekendmaken of anderszins verwerken of die anderszins van invloed kunnen zijn op hun privacy rechten. Wij kunnen dit doen door een update op de website te plaatsen die gebruikers bij hun volgende bezoek te zien krijgen.

CONTACT

Vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot deze Privacyverklaring kunt u indienen door het formulier in te vullen dat beschikbaar is via deze LINK of per post aan: Data Protection, Oude Amersfoortseweg 195, 1212 AC Hilversum.

HET RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Ben je het niet eens met hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en kom je er samen met ons niet uit? Dan kun je een privacy klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) door:

 • Contact op te nemen met het Informatie- en Meldpunt Privacy van de AP: telefoonnummer: 088-1805250, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur;
 • Een klacht in te dienen via het meldingsformulier Klachten | Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Een brief te sturen naar:
  Autoriteit Persoonsgegevens
  Postbus 93374
  2509 AJ Den Haag